garantijos

Visoms prekėms, kurias įsigijote elektroninėje shop.mdpcloud.lt parduotuvėje, suteikiama gamintojo garantija, kurios sąlygas ir terminus galite rasti prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Be to, garantija netaikoma programinei įrangai.

Susidūrus su problemomis dėl prekių kokybės, rekomenduojame kreiptis tiesiai į įgaliotuosius prekių aptarnavimo centrus, kurių kontaktinė informacija yra visada nurodoma prekės garantiniame talone.

Norint išvengti nesusipratimų, rekomenduojame visada atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Mat garantinis talonas galioja tik tuomet, kai jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, yra uždėtas pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens bei pirkėjo parašais.

Perduodami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną. Garantijos galiojimu laikotarpiu, remonto darbai atliekami nemokamai.